Ontwerp

Ontwerp

Het is zinvol om het project op te splitsen in twee fasen:
1. Ontwerpfase
2. Realisatiefase
Op die manier worden risico’s beperkt doordat zowel bij klant als leverancier duidelijk is wat er wordt gebouwd. Op basis van een goed ontwerp zou een leverancier een vaste prijs moeten kunnen geven voor de realisatiefase.
Onderstaand enkele tips voor een goed ontwerp.

Functionaliteit

Een goed functioneel ontwerp vormt de basis voor elke software realisatie traject. In dit onderdeel van het ontwerp worden alle functies van de software beschreven. Afhankelijk van het soort software omvat deze beschrijving een toelichting op rollen en rechten, workflow, interfaces, processen en schermen.

Techniek

In veel gevallen is het zinvol om in het ontwerp ook informatie over de technische aspecten op te nemen:
Hoe zit het datamodel er op hoofdlijnen uit;
Hoe lang zijn velden, en zijn ze verplicht of niet;
Welke browsers dienen ondersteund te worden;
Is er een voorkeur voor een type database;
Met welke andere systemen wordt informatie uitgewisseld, en hoe;
Is het systeem meertalig, of wordt dat in de toekomst voorzien;
Hoeveel data wordt verwerkt, wat zijn de performance eisen.

Uitwerking

Soms is bij aanvang van het project nog niet helemaal duidelijk hoe de toepassing er uit komt te zien of welke functionaliteit nodig is. In zo’n situatie kunnen workshops worden georganiseerd met gebruikers om zo input te verzamelen. Eventueel kan een prototype worden ontwikkeld waardoor gebruikers al een beeld krijgen van de mogelijkheden en ze gerichter commentaar kunnen geven