Aanpak en fasering

realisatie

Het is belangrijk dat de aanpak en fasering worden afgestemd op de specifieke kenmerken van het project.

In vrijwel alle gevallen is het verstandig om te starten met een goed ontwerp en een duidelijk beschreven eerste fase. Aan het eind van deze eerste fase heeft u een bruikbaar product. In sommige gevallen is dit product volledig en inzetbaar, en in andere gevallen bevat deze versie beperkte functionaliteit en zullen later nog vervolg fasen volgen.

Scrum en Agile zijn termen die vaak worden genoemd bij software ontwikkel trajecten. Deze methoden zijn in specifieke gevallen heel zinvol, maar wees op uw hoede als dit door een leverancier wordt voorgesteld. Een belangrijk aspect in beide methodieken is flexibiliteit: de mogelijkheid om gedurende het realisatietraject details vast te stellen en te variëren in de te ontwikkelen functionaliteit. Vaak wordt gewerkt met vele releases kort na elkaar. Deze aanpak is met name geschikt voor doorontwikkeling van bestaande producten. Ze stellen de eigenaar van de software in staat om snel in te spelen op vragen vanuit de markt.

Echter: voor ontwikkeling van een eerste versie van een software oplossing, waarbij voor het eerst wordt samengewerkt met een ontwikkelaar (leverancier) is het in het belang van de klant om te kiezen voor duidelijkheid vooraf: wat wordt er gebouwd, wanneer is het klaar en wat kost het. Soms is het lastig om de functionaliteit vooraf compleet vast te stellen. Investeer dan in een requirements analyse traject. En kies eventueel voor een beperkte functionaliteit in versie 1.